Voor aandachtgerichte cognitieve training (mindfulness)
 • voor iedereen die meer rust in zijn hoofd wil
 • voor iedereen die meer wil genieten van het moment
 • voor iedereen die geïnteresseerd is in mindfulness

Wat is aandachtgerichtheid?

We leiden onszelf vaak af met meningen of oordelen over datgene wat we zelf ervaren. Of we hebben zulke sterke verwachtingen over wat we zullen ervaren, dat we geen oog meer hebben voor de echte ervaring. Soms rennen we als het ware achter onszelf aan en lijkt het alsof ons leven iets is dat ons overkomt.

Aandachtgerichtheid is niets anders dan het loslaten van verwachtingen, oordelen en regels die we onszelf opleggen, zodat er ruimte komt voor een bewuste, open en vriendelijke aandacht, die vrij is van veroordelingen.

Als je aandachtgericht bent, verleg je de aandacht van gedachten naar sensaties. Je accepteert de werkelijkheid zoals die is zodat innerlijke rust en vrede worden bereikt.

Als we in het hier en nu kijken naar de wereld zoals deze is, ervaren we veel minder problemen dan wanneer we telkens nadenken over de wereld zoals deze zou moeten zijn.

Voor wie is de training bestemd?

De training is bestemd voor iedereen die meer rust in het hoofd wil, iedereen die meer wil genieten van het leven in dit moment, iedereen die geïnteresseerd is in mindfulness.

Daarnaast wordt de training aandachtgerichtheid steeds meer ingezet bij de behandeling van onder andere depressie, angststoornissen en chronische pijn.

Wat houdt de training in?

Tijdens een 8-weekse groepstraining gaan we in een groep van maximaal 6 deelnemers de mogelijkheden oefenen en onderzoeken om bewuster in het leven te staan.  Op de Info-pagina kunt u lezen welke thema’s tijdens de 8 lessen aan bod komen.

Iedere week wordt 1 les  gegeven. De lessen duren 1 tot maximaal 2 uur. In totaal duurt de lessencyclus 10 weken, 2 keer is er een week waarin geen training wordt gegeven.

Voordat u besluit of u cursist wil worden krijgt u een intake gesprek. Dit gesprek voer ik met u om onze wederzijdse verwachtingen op elkaar af te stemmen. In het algemeen kan dit gesprek telefonisch gevoerd worden.

Wat mag u van mij verwachten?

 • Mijn inzet om u een ‘gereedschapskoffertje’ aan te reiken, waarmee uzelf de rest van uw leven aan de slag kunt.
 • Werkbladen met oefeningen en achtergrondinformatie om thuis mee aan de slag te gaan.
 • Geluidsopnamen waarmee u thuis kunt oefenen.
 • En bovenal mijn respect en waardering voor u als persoon, waarin u mag zijn wie u bent.

Wat heeft u nodig voor de training?

 • Het is prettig voor uzelf als u kleding aantrekt waarin u zich comfortabel kunt bewegen.
 • De oefeningen doen we op sokken of blote voeten (of pantoffeltjes).
 • Een yogamatje of een slaapzak. Een kussentje kan ook heel prettig zijn om onder het hoofd te leggen of om op te zitten.

Wat verwacht ik van u?

 • De bereidheid om thuis de oefeningen te doen, die ik u tijdens de les meegeef.
 • De bereidheid om iedere dag 45 minuten aan de training te besteden.
  • Meestal betekent dit 2 keer per dag 20 minuten een moment voor jezelf nemen en    uitproberen wat tijdens de training geleerd is.
 • De bereidheid om de 8 lessen te volgen.

Praktische informatie

Groepstraining

 • Groepstraining bestaat uit een intake en 8 lessen verdeeld over 10 weken
 • De kosten zijn € 280 per persoon*, vooraf te voldoen
 • De groepstraining gaat door bij 4 of meer aanmeldingen
  • *Indien uw werkgever de kosten vergoed, wordt 21% btw in rekening gebracht.

Individuele training

 • Individuele training bestaande uit intake en 8 lessen verdeeld over 10 weken
 • De kosten zijn € 350 per persoon*, vooraf  te voldoen
  • *Indien uw werkgever de kosten vergoed, wordt 21% btw in rekening gebracht.

Aanvullende training / opfrislessen

 • Voor mensen die eerder de training bij AdTTerschelling gevolgd hebben
 • Voor mensen die eerder elders de basistraining mindfulness gevolgd hebben
 • De kosten zijn € 15 per persoon per les
 • De lessen gaan door bij 4 of meer aanmeldingen
 • Data worden via deze website bekend gemaakt

Locatie en tijden 2019

 Op verzoek kan een aanvullende trainingsles afgesproken worden; hiervoor dienen minimaal 4 deelnemers zich aan te melden. Datum wordt in overleg vastgesteld.

Aanmelden per mail: adtterschelling@gmail.com

De trainingen op      dins- of       vrijdagen vinden plaats in de Burgemeester Mentzstraat 3, West-Terschelling

Tijden in overleg.

 

Aanmelden

Indien u belangstelling heeft voor de volledige training kunt zich aanmelden door een e-mail te sturen naar: adtterschelling@gmail.com

Vergeet niet uw telefoonnummer door te geven, zodat ik contact met u op kan nemen.

Daarnaast ben ik van maandag tot en met donderdag telefonisch bereikbaar van 16.00 uur tot 18.00 uur op tel: 06 5425 8648