Voor aandachtgerichte cognitieve training (mindfulness)
  • voor iedereen die meer rust in zijn hoofd wil
  • voor iedereen die meer wil genieten van het moment
  • voor iedereen die geïnteresseerd is in mindfulness

Achtergrondinformatie over de trainer

Ik ben in 1958 geboren in Eindhoven en heb naast mijn werk in het onderwijs altijd veel belangstelling gehad voor wat mensen beweegt om iets van hun leven te maken en hoe je als mens prettig door het leven kunt gaan.

Voordat ik besloot om een praktijk te starten heb ik zelf geleerd ‘ de    gereedschappen’ die ik mensen aan wil reiken toe te passen in mijn eigen leven.

Ik heb ruim 15 jaar yogalessen gevolgd, beoefen 10 jaar Tai-chi en ben gediplomeerd orthopedagoog. Daarnaast heb ik geleerd voor nlp-trainer, cognitieve gedragstherapeut en therapeut aandachtgerichte cognitieve gedragstherapie.

Met deze achtergrond wil ik mensen bewust maken van hun eigen gedachtenpatronen en de invloed die zij daar zelf op uit kunnen oefenen, om zodoende op een prettigere manier in het leven te staan.

Willy Cupido – de Turck

 

Waar staat mijn logo (de veertjes) voor?

Aandachtgerichtheid maakt je bewust van de kleine wonderen van de natuur om ons heen. De cadeautjes die voor je voeten naar beneden dwarrelen zoals een veer.

Het vinden van een veer heeft verschillende betekenissen:

Als je een veer vindt kan dat een teken zijn dat je een lichtere kijk op het leven of een bijzondere situatie zou mogen hebben. Als we veren in onze omgeving zien kan dat worden beschouwd als een boodschap dat we mogen veranderen (verlichten), niet alles zo serieus te nemen. Dat we de vreugde in onze situatie proberen te vinden.

Door een aandachtgerichte training te volgen leren we hoe we kunnen veranderen, hoe we alles minder serieus kunnen nemen en figuurlijk lichter met ons leven om kunnen gaan.

 

Waar staat de naam AdTTerschelling voor?

Mijn praktijk heet AdTTerschelling; Aandachtgerichte Training Terschelling. Echter de letters AdT vormen ook de initialen van mijn vader. De man die mij heeft grootgebracht en geleerd heeft mijn gevoel te volgen. Hij is nooit trotser op me geweest, dan toen ik alle zekerheden in Brabant achter me liet en op Terschelling ging wonen waar mijn toekomst op materieel gebied totaal onzeker was. Zonder dat hij het zelf wist, was hij toen voor mij de stimulator om in het NU te leven!

 

Ervaringen van cursisten

” Ik heb er veel aan gehad en ik zal er vaak op teruggrijpen.”

” De cursus heeft mij in korte tijd heel veel gebracht. Eén van de belangrijkste is dat door mindfulness ik negatieve emoties niet meer onderdruk, maar ook niet overdrijf. Ze zijn er, maar ik ga niet meer met mijn gedachten en gevoelens op de loop.”

” Ik heb geleerd om met compassie naar mezelf te kijken.”

” Je hebt mij handvatten gegeven om er in mijn dagelijkse leven naar te leven; met theorie en praktische oefeningen waar ik heel veel steun aan heb.”

” Ik kijk uit naar de terugkomdag.”

 

Inhoud van de training:

Les 1: Bewustzijn.

Les 2: Wie maakt de regels?

Les 3: Omgaan met grenzen.

Les 4: Manifestatie en het positief gebruiken van gedachten die je hebt.

Les 5: Met de stroom meegaan.

Les 6: Ondernemen.

Les 7: Omgaan met tegenslag.

Les 8: Pluk de dag.

 

Privacyverklaring

AdTTerschelling gaat zorgvuldig met uw gegevens om en houdt zich aan de privacywetgeving. Uw gegevens worden beheerd door Willy Cupido-de Turck van AdTTerschelling en met niemand gedeeld. Ze worden enkel gebruikt om uw vraag te beantwoorden of om u desgevraagd te informeren. Wilt u uw gegevens inzien of laten wissen, of heeft u een vraag, mail dan naar adtterschelling@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Banknummer: NL89INGB 0665 797397

t.n.v. Mw. W.A.M. Cupido – de Turck

KvKnummer: 61431648

aangesloten bij STIBAG (Stichting Bevordering Alternatieve Geneeswijzen) : www.stibag.nl